Záruční podmínky

Při odběru zboží je nutné ověřit, zda se dodací podmínky shodují se skutečně dodaným zbožím. Dodané zboží by mělo být pečlivě zkontrolováno a v případě zjištění závady nebo viditelného poškození by mělo být podrobně popsáno v dodacím listě nebo v nákladním listě a potvrzeno podpisem dopravce.

TRANSPORT

V případě vyzvednutí vlastním dopravním prostředkem by měl mít vůz otevřenou ložnou plochu umožňující volné nakládání a vykládání, upravenou na délku objednaného zboží – desky by neměly vyčnívat z boku vozu.

Správné upevnění zásilky s fólií během přepravy zabrání poškrábání laku. 

Výrobky je nutné zabezpečit proti vniknutí vody do balení.

Nejvhodnější je vyložení ve výrobním obalu pomocí mechanických zařízení. Pro vykládání se doporučuje použít pásové popruhy nebo vysokozdvižné vozíky s odpovídajícím rozestupem vidlic, chráněné proti poškození povrchu plechu (možnost poškrábání, promáčknutí nebo porušení obalu).

Vykládku by měl provádět dostatečný počet osob, tj. u dlouhých délek (cca 6 m) by se mělo účastnit 6 osob, 3 na každé straně, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby se délky zboží nepohybovaly, aby se zabránilo ohýbání bočních okrajů a aby se fólie nepoškodila. Dlouhé délky zboží by měly být orientovány vertikálně a podepřeny každé 3 m. Deformace plechů při vykládání a manipulaci způsobuje pozdější problémy s jejich řádnou montáží.

SKLADOVÁNÍ

Olejové a pasivační přípravky poskytují ochranu před bílou oxidací pouze během přepravy. Délky zboží uložené v obalech a svitcích nelze skladovat venku ani v místnostech vystavených vlhkosti a měnícím se teplotám.

Zinkové a aluzinkové povlaky, které ještě nejsou vystaveny atmosférickým podmínkám, tj. bez ochranného nástřiku, které je chrání, jsou citlivé na vodní kondenzát s omezeným přístupem vzduchu (desky uložené ve vrstvách na sobě). Zvláštní pozornost je třeba věnovat vykládce v zimních podmínkách a skladování ve vytápěných skladech. Voda se vysráží v důsledku významného teplotního rozdílu mezi jednotlivými vrstvami.

Plechy namočené během přepravy nebo skladování by měly být vysušeny, pak by měly být jednotlivé délky zboží vyskládány pomocí distančních vložek umožňujících volnou cirkulaci vzduchu. Po vyschnutí by měly být zkontrolovány a poté překryty vrstvou konzervačního oleje.

Plechy pro delší skladování by měly být zkontrolovány a poté pokryty vrstvou strojního oleje (pro pozinkované a aluzinkové plechy) a především chráněny před vlhkostí (pro všechny plechy).

Výrobky nesmí být skladovány v blízkosti hnojiv, kyselin, louhů apod. nebo v jiných agresivních prostředích.

Účinek nedodržení výše uvedených pravidel je poměrně rychlý (u pozinkovaných a aluzinkových plechů to může být jen několik dní), u pozinkovaných výrobků může vzniknout bílá oxidace zinku, v případě aluzinkových plechů vznik tmavých skvrn.

V případě nutnosti krátkodobého umístění výrobků v otevřeném prostoru (při montážních pracích) zajistěte sklon balení tak, aby případná voda vytekla ven. Chraňte obal před atmosférickými srážkami a zajistěte volnou cirkulaci vzduchu.

Poplastované výrobky v továrním balení by neměly být skladovány déle než 3 týdny od data výroby.

Po uplynutí této doby by měl být obal rozříznut a listy by měly být proloženy, aby se umožnil volný oběh vzduchu. Maximální doba skladování by neměla být delší než 3 měsíce od data výroby pro udržení tovární záruky. Výrobky skladujte ve výšce nejméně 20 cm od země.

Dodatečná ochrana – fólie. Ochranné fólie neruší povinnost řádně chránit délky zboží během skladování nebo proti škodlivým účinkům chemických látek během zpracování. Vystavení plechů a výrobků s ochrannou fólií slunečnímu záření a vlhkosti může způsobit poškození nátěrů. Doporučujeme postupně odstraňovat fólii z hotových výrobků, kus po kuse, krátce před instalací na budovu. Proces odstraňování fólie z povrchu výrobku se musí provádět při teplotě vyšší než + 5 ° C. V zimě se doporučuje ohřívat plech nebo fólii samotnou. Ochrannou fólii se doporučuje odstranit nejpozději do 3 měsíců od data výroby.

DĚLENÍ A MONTÁŽ

Pro řezání plechů používejte mechanické nebo elektrické nůžky. Po dokončení montážních prací by měly být povrchy plechů důkladně vyčištěny tak, aby nezůstaly žádné nečistoty (zejména kovové), které by mohly poškodit nátěrové hmoty a zinkové povrchy (škrábance, rezavé nátěry, perforace apod.) V případě poškození povrchu je nutné provést co nejrychleji nezbytné (bodové) retušování použitím laku kompatibilního s původní barvou výrobků.

V případě použití brusky nebudou reklamace přijaty.

Teplota zpracování plechů nad 15 ° C

POZOR: Výskyt poškození povrchu desky v důsledku vlhkosti a mechanického poškození bude mít za následek odmítnutí případných reklamací.