Akumulace energie

LOGO_CZ_RZ_B_C

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Program Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – výzva IV.

 

Název projektu: Akumulace energie ve společnosti HILLE CZ s.r.o.

Jméno žadatele: HILLE CZ s.r.o.

Termín realizace: 5/2021 – 11/2021

Způsobilé výdaje: 3 715 500,00 Kč

Dotace: 2 972 400,00 Kč

 

Popis projektu:

Cílem projektu bylo zavedení technologie akumulace energie do provozu společnosti HILLE CZ s.r.o., čímž byl nastaven proces efektivnějšího hospodaření s energií v objektu provozovny společnosti a došlo ke snížení nákladů za energie. Bateriové úložiště bylo napojeno na stávající FVE.

Kapacita instalované elektrické akumulátorové baterie je 200 kWh.

 

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu podnikání a konkurenceschopnost.

 

Závěry a výsledky:

Důvodem realizace projektu byla úspora na odběru energie ze sítě a řešení situace ohledně nerovnoměrného toku elektrické energie, vysokých měsíčních nákladech vynakládaných na rezervovaný příkon, přetékání přebytečné energie z FVE zpět do

distribuční sítě, apod.. Výsledkem je možnost využití poměrně velkého množství naakumulované energie. Díky napojení bateriového úložiště k stávající FVE je možné naakumulovanou elektrickou energie získanou v době přebytku využít v době jejího nedostatku (nízká intenzita slunečního záření nebo v noční době). Vzhledem k tomu, že se v kombinaci s FVE zároveň jedná i o tzv. zelenou energii – energii z přírodních zdrojů (slunečního svitu), jde o významný obnovitelný zdroj energie šetrný k životnímu prostředí.

 

Další přínosy projektu:

  • zvýšení konkurenceschopnosti firmy díky nižším nákladům na provoz
  • zvýšení energetické soběstačnosti firmy

Fotografie realizovaného projektu